Algemene voorwaarden Schrijversacademie

Klik hier voor de algemene voorwaarden van de Schrijversacademie.

Klik hier voor het Herroepingsformulier wat u kunt gebruiken om uw overeenkomst te herroepen/ontbinden

Klik hier voor de klachtenprocedure

Klik hier voor de voorwaarden van de lopende schrijfwedstrijden