Algemene voorwaarden Schrijversacademie

Klik hier voor de Algemene voorwaarden van de Schrijversacademie.

Klik hier voor het Herroepingsformulier wat u kunt gebruiken om uw overeenkomst te herroepen/ontbinden.

Klik hier voor de Klachtenprocedure.

Klik hier voor de voorwaarden van de lopende schrijfwedstrijden.