Bettie van Veen – auteur

Dat is een Van Veen, dat kun je wel zien

Opgroeien in het Paradijs

Bettie van Veen groeide op in een typische tuindersfamilie in het Nederlandse gehucht Veur. Met op de achtergrond steeds weer de verhalen over de tuin van haar grootvader, het Paradijs. Iedereen kende elkaar in de dichte agrarische gemeenschap en wist waar hij of zij vandaan kwam. Velen onder hen bewerkten dezelfde grond die hun grootouders ooit hadden bewerkt.

Als haar middelste broer sterft, besluit Bettie haar familieverhaal neer te schrijven. Bij het leegruimen van zijn flat kwam ze allerlei documenten tegen die een licht werpen op zijn privéleven en op zijn leven als tuinder. Johans dood bracht haar in contact met mensen waarvan de achternamen haar bekend voorkwamen: nazaten van haar ooms en tantes die ze zich herinnerde als de kleine, oude mensen met ronde brilletje, die op de verjaardag van haar ouders op bezoek kwamen. Via interviews en onderzoek komt Bettie meer te weten over haar familie en over het tuindersleven in de 20ste eeuw. Tegelijkertijd schetst ze een duidelijk beeld van de belangrijkste veranderingen in de agrarische sector tussen 1886 en 2016: de mechanisatie, arbeiders die voor hun rechten opkomen, de digitalisering en de schaalvergroting.

Dat is een Van Veen, dat kun je wel zien is een waardevol tijdsdocument over een hechte familie.

Bettie volgde de opleiding Familieverhalen en biografieën. “Eén opmerking heeft mij het meest geholpen: Maak het persoonlijk. ‘Beschrijf het niet van een afstand, maar maak jezelf onderdeel van het verhaal. Beschrijf wat de gevonden informatie met je doet.’ Ja, en toen begon het echte schrijven. Van de losse interviews moest ik een geheel zien te maken. Een anekdote op zichzelf is nog geen verhaal, hij moet binnen een context geplaatst worden. Tijdens het schrijven is de structuur verschillende keren over de kop gegaan. Ik had het geluk dat ik verschillende proeflezers had. Bij elk vraagteken dat ze bij een stuk tekst zetten, wist ik: ‘Hier moet ik iets mee.’ Van sommige stukken tekst wist ik dat ze eruit moesten, maar het bleef lastig.
Toen de tekst en afbeeldingen hun vaste plaats hadden gevonden, heb ik een professionele vormgever ingeschakeld. En die heeft me ook geholpen met het selecteren van een drukker.”

Wil je ook dezelfde opleiding volgen als Bettie? Kijk op onze website voor meer informatie