Gea Weeren – auteur

Gea schreef al veel werkgerelateerde artikelen maar zo aan het eind van haar loopbaan werd de drang om vanuit haar kennis en ervaring als schoolpsycholoog een boek te schrijven steeds groter. De kinderen met een ontwikkelingsvraag en de zoektocht om dit individuele kind te helpen hadden altijd al haar interesse en zij wilde hier over gaan schrijven. Tijdens het werken aan het boek werd steeds duidelijker dat een boek schrijven toch iets anders is dan een artikel en de weg naar de Schrijversacademie was snel gevonden. In de basiscursus werden precies die zaken behandeld die zij nodig had voor het schrijven. Vooral de casusbeschrijvingen veranderden aanzienlijk door alles bv in de tegenwoordige tijd te schrijven. Ook het invoeren van korte dialogen was belangrijk.

Het boek: “Kinderen met een hulpvraag” is in december 2019 verschenen. Het is een boek voor ouders en leerkrachten. Inhoudelijk beschrijft het de complementair wetenschappelijke visie van de constitutiebeelden afkomstig uit de antroposofie. Ze geeft, naast de regulier bekende gedragskenmerken en begeleiding van kinderen, aanvullende gezichtspunten en begeleidingsmogelijkheden.

Na de basiscursus heeft Gea voor de specialisatie “kinderboeken” schrijven gekozen. De volgende stap is dan ook om een kinderboek(je) te schrijven over de ervaringen en belevingen van een meisje met een autisme spectrum stoornis.

Wil jij ook dezelfde opleiding volgen als Gea? Kijk op onze website voor meer informatie