Lidy Thijsen – auteur

'Het Interview - Portret van een Leids verzetsstrijdster' is het verhaal over oorlog en vrijheid, over moed en angst. Maar vooral is het een ode aan de vergeten verzetsvrouw.

Het verhaal achter de mens is het thema van de loopbaan van de auteur: hogeschooldocente, levensbeschrijver en loopbaanadviseur. Ze studeerde af aan de Leidse Schrijversacademie (specialisatie Biografie; Familieroman onder de bezielende leiding van Tania Hermans), initieerde een biografisch project, waarbij ze klasgenoten van haar lagere school interviewde, en schreef de levensverhalen op van enkele 90-jarigen.

Zo’n vier jaar deed Lidy onderzoek naar de vergeten Leidse verzetsstrijdsters Sietske Buiteveld en hoewel het nog maar net uit is, wordt het al goed ontvangen. Het idee om vervolgonderzoek te doen naar vrouwen in het Leids verzet begint meer vorm te krijgen.

Het verhaal van Sietske is markant: weinig was de feministische, antimilitaristische en ietwat anarchistische Leidse te veel. Meestal zonder angst en vanuit een sterke innerlijke overtuiging streed ze op haar manier tegen de Duitsers en later tegen onrecht in het algemeen. Op haar kamertje op het Rapenburg hield ze wapens verborgen, ze deed mee met overvallen, redde een jonge Leids verzetsstrijder uit het beruchte Kamp Amersfoort, hielp haar minnaar uit de SD-Weteringschansgevangenis in Amsterdam en zette met behulp van enkele Leidenaars een clandestien kindertehuis op aan de Witte Singel. Daden waarvan weinigen weten. Daden die mede leidden tot onze vrijheid.

Wil je ook dezelfde opleiding volgen als Lidy? Kijk op onze website voor meer informatie.