Monique François – auteur

Onafwendbaar is de eerste roman van Monique François. Ze schreef hem in twee jaar. Het eerste jaar kreeg het verhaal vorm, het tweede jaar gebruikte ze om te schaven. Een aantal hoofdstukken sneuvelden en de structuur werd grondig herzien. Als je haar vraagt welke fase ze het leukst heeft gevonden, heeft ze daar niet meteen een antwoord op. Het verhaal de eerste keer op papier zetten is spannend. Het volgde soms zijn eigen weg, om ergens uit te komen wat vooraf niet helemaal was voorzien. Maar ook het schaven aan de tekst, vindt ze bijzonder bevredigend. Het is schilderen met taal, veel energie steken om het juiste woord te vinden, een soepele zinsopbouw, de aantrekkelijkste metaforen.

Tijdens die twee jaar volgde ze de opleiding aan de Schrijversacademie, Romans en korte verhalen, inclusief de Verdieping.  De opleiding heeft ze als verrijkend ervaren. Behalve de technische tools die je aangereikt krijgt, leer je ook je teksten te delen. In het begin best spannend, maar gaandeweg wen je eraan, en dat is natuurlijk ook nodig als je gaat publiceren.

Over Onafwendbaar


Als Frank en Iris elkaar voor de eerste keer zien, wordt er in beiden iets heel bijzonders aangeraakt. Onvoorzien en ongewild, maar onvermijdelijk lijkt het wel. Frank is getrouwd en heeft twee kinderen, Iris staat aan het begin van haar leven en wil haar studie afmaken en haar dromen verwezenlijken. Ze worden als een magneet naar elkaar toegetrokken.

En zo ontspint zich hun geschiedenis in een zorgvuldig opgezet verhaal, met oog voor details. De vlotte en soepele verteltrant van Monique François schetst op overtuigende wijze de grote levensvragen waar de hoofdpersonen mee worstelen en de keuzes die ze uiteindelijk maken.

Het boek is hier te koop.