Paul Christiaan Smis – auteur

Hij werkte jarenlang in de psychiatrie en raakte daar vertrouwd met war en waas, mensen verwikkeld in de sluiers van hun gemoedsaandoeningen. Later sloeg hij een andere weg in, hij volgde zijn hang naar geschiedenis en werd archivaris bij het Nationaal Archief.

In de zomer van 2016 begon hij zijn ervaringen te gebruiken als grondstof voor vertellingen. Hij werd verwelkomd door Uitgeverij Historische Verhalen in Leiden. Paul schreef er het ene stuk na het andere en hij gebruikte de redactie van zijn uitgever als leerschool. ‘Dat moet breder kunnen’, vond hij. Hij verlangde naar een uitgebreide gereedschapskist waarin ook hamertjes en beiteltjes zaten die hij misschien nooit zou gebruiken, maar waarvan hij het bestaan wilde kennen.

In 2018 schreef hij zich in voor een cursus bij de Schrijversvakschool. Leuke cursus, maar Paul wilde meer. Hij schakelde over naar de allround opleiding van de Schrijversacademie: Creatief Schrijven Compleet. Binnen negen maanden had hij de basiscursus erop zitten. Hierna volgde de specialisatie Romans en Korte Verhalen.

In juni 2018 kwam de bundel Korte Verhalen uit de Middeleeuwen uit. Het boek werd goed ontvangen. Ook in 2018 verscheen de dichtbundel Kameel naar het oosten, met illustraties van Ruth Manenschijn.

Vanaf november 2020 ligt de novelle Harald in de winkels. Een verhaal over de krijger-prins Harald Hardrada, die later koning van Noorwegen zou worden. Deze novelle krijgt een vervolg in de roman De geheimschrijver, een drama dat zich afspeelt in het Byzantijnse Rijk.

Opvallend in zijn werk is dat Paul experimenteert met stijl en toon. Ieder werk ademt weer een andere sfeer. Een gevolg van de “ademhalingsoefeningen” van de Academie, vindt hij.

Paul heeft een website die in de afgelopen jaren maar liefst honderddertigduizend keer is bezocht: http://www.oudenamen.nl/

Wil je ook dezelfde opleiding volgen als Paul? Kijk op onze website voor meer informatie.