Win een specialisatie! – Schrijfwedstrijd exclusief voor onze studenten – Deze wedstrijd is reeds geweest

breaking-news-schrijversacademie

Win een specialisatie! – Schrijfwedstrijd exclusief voor onze studenten

Weet je nog, je allereerste inleveropdracht? Over zintuiglijk schrijven, toen je woorden niet meer las, maar je ze ging proeven, horen, voelen, ruiken? Exclusief voor onze studenten organiseren we een schrijfwedstrijd terugwijzend naar die oefening. Het thema: Proeven.

Schrijf een verhaal, gedicht of reportage van maximaal 500 woorden waarin proeven een bepalende rol speelt. In de verdere invulling ben je helemaal vrij. Deadline is 1 december 2016, de winnaar wordt eind december bekend gemaakt. Mail je verhaal naar schrijfwedstrijd@schrijversacademie.nl en vergeet niet de voorwaarden hieronder even door te nemen.

De hoofdprijs: een extra specialisatie naar keuze!

De shortlist van 6 schrijvers zal gepubliceerd worden op de blogpagina van www.schrijversacademie.nl

Voorwaarden

Ingezonden verhalen dienen te voldoen aan onderstaande wedstrijdreglementen. Is dit niet het geval dan wordt het desbetreffende verhaal uitgesloten van deelname.

-Het verhaal mag niet eerder zijn gepubliceerd bij een uitgeverij en moet contractueel vrij zijn voor uitgave. Alle rechten moeten de auteur toebehoren.

-Het verhaal moet onder je eigen naam ingezonden worden. Bij het winnen van de wedstrijd kan er wel gesproken worden over het publiceren van het verhaal onder een pseudoniem.

-Elke deelnemer mag slechts één verhaal insturen.

-Het verhaal moet gestuurd worden naar schrijfwedstrijd@schrijversacademie.nl.

-Elke deelnemer moet zich aan de opgegeven deadline houden. Verhalen die later dan de uiterste inzenddatum zijn ontvangen, zijn uitgesloten van deelname.

-Verhalen dienen aan het genoemde aantal woorden te voldoen.

-Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Criteria verhalen

  • Bij elke schrijfwedstrijd staat vermeld wat het thema is. Dit thema dient een bepalende rol te spelen in het verhaal.
  • Lever je verhaal in een .doc- of .docx-bestand in.
  • Het document dient de titel van het verhaal te dragen.
  • In het document mogen geen naam- en adresgegevens staan en in de eigenschappen van het bestand mag ook geen naam staan. (Dit zodat het verhaal wel anoniem wordt gelezen tijdens de beoordelingsfase)
  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van illustraties en/of gekleurde tekst.