Disclaimer

De pagina's en overige inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van de Schrijversacademie. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Schrijversacademie. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Betrouwbaarheid en actualiteit
Schrijversacademie besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Schrijversacademie is niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch door de onmogelijkheid om van de website gebruik te maken. Schrijversacademie garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Studiereglement
Bij overeenkomsten met Schrijversacademie is het studiereglement van Schrijversacademie van toepassing. Schrijversacademie behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen. Een link naar het desbetreffende studiereglement is te vinden via deze website op het inschrijfformulier. Het studiereglement is ook schriftelijk op te vragen via Schrijversacademie, Postbus 11058, 2301 EB Leiden te Leiden.

Nederlandse wetgeving
Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.