10 taalfouten die bijna iedereen maakt

De Nederlandse taal is een lastige taal en zit vol valkuilen. Een taalfout is dan ook snel gemaakt en kan iedereen overkomen, óók de zelfverklaarde taalpurist. Sommige fouten worden door vrijwel iedereen gemaakt, waardoor het bijna de norm is geworden. Ook zijn er woorden die voor je gevoel een onlogische spelling hebben of anders worden geschreven dan je ze uitspreekt.

Wij hebben een overzicht gemaakt van spelfouten die we bijna allemaal weleens maken. Benieuwd naar de 10 meest gemaakte fouten? Lees dan snel verder.

 1. Polshoogte nemen of poolshoogte nemen Heeft deze uitdrukking te maken met je pols of de poolster? De correcte schrijfwijze is poolshoogte nemen. De uitdrukking duidt van oorsprong op de Poolster.

  Poolshoogte is een samenstelling van pool en hoogte en betekent ‘hoogte van de hemelpool boven de horizon’. Op het noordelijk halfrond wordt de Poolster, die altijd in het noorden staat, als hemelpool gebruikt. Door de hoek met de hemelpool te bepalen, kun je berekenen op welke geografische hoogte je je bevindt. Polshoogte nemen is dus onjuist, waarschijnlijk is de verwarring ontstaan met het werkwoord polsen of de uitdrukking vinger aan de pols houden. (Bron: onzetaal.nl)
 2. Ervanuit gaan, ervan uitgaan, er vanuit gaan of ervanuitgaan Ervan uitgaan (ik ga ervan uit) is de enige correcte schrijfwijze. Juist is: ‘We gaan ervan uit dat het zal lukken.’ Het gaat in deze constructie om het werkwoord uitgaan: het is uitgaan van iets. Als er niet van iets staat maar ervan, wordt dat aaneengeschreven: ervan uitgaan dat (...). Omdat uitgaan een scheidbaar werkwoord is, staan de delen hiervan vaak gescheiden in de zin: ‘We gaan uit van ...’, ‘We gaan ervan uit dat ...’. (Bron: onzetaal.nl)
 3. Miniscuul of minuscuul? Minuscuul is de juiste schrijfwijze. Wist je dat het bijvoeglijk naamwoord minuscuul terug gaat op de Franse vorm minuscule, die zelf weer gevormd is naar het Latijnse bijvoeglijk naamwoord minusculus? Bij iets kleins denk je al snel aan ‘mini’. Toch is de juiste spelling ‘minuscuul’ met een u.
 4. Eengezinswoning Wist je dat zelfs op Funda de fout eensgezinswoning vaak gemaakt wordt? Het is echt eengezinswoning zonder de s tussen ‘een’ en ‘gezin’.
 5. Tenslotte of ten slotte? De schrijfwijze hangt af van de betekenis. Wanneer je ‘tot slot’ wil zeggen schrijf je ten slotte op deze manier. Tenslotte aan elkaar betekent ‘per slot van rekening’ of ‘immers’.
 6. Barbecue Barbecue is eigenlijk een heel simpel woord, maar het wordt heel vaak verkeerd gespeld. Misschien omdat we in het Engels vaak ‘BBQ’ tegenkomen? De correcte spelling is toch echt: barbecue.
 7. Continu of continue? Als je geen e uitspreekt na continu, schrijf je ook geen e op. Je schrijft dan ook: een continu gevaar en een continu proces. Continue (met slot-e) is alleen goed als je die slot-e ook hoort. Continue is dan een verbogen bijvoeglijk naamwoord, vergelijkbaar met langdurige of voortdurende. Bijvoorbeeld: een continue beweging of dat continue geklets van hem. (Bron: onzetaal.nl)
 8. Achterop de fiets Het woord ‘achterop’ staat gewoon in het Groene Boekje. Toch is de zin ‘Ik zit achterop de fiets’ fout, want een bijwoord dat is samengesteld uit voorzetselbijwoorden, schrijven we in één woord. Maar een voorzetselbijwoord schrijven we niet vast aan een voorzetsel dat behoort bij een woordgroep rond een zelfstandig naamwoord. Het is dus: ‘Ze zit achterop’ en ‘Ze zit achter op de fiets.’ (Bron: boekenbusiness.com)
 9. Toentertijd of toendertijd? Volgens onzetaal.nl zijn beide vormen correct. Wel heeft toentertijd de oudste papieren. Daarom heeft deze vorm bij veel mensen nog steeds de voorkeur.

  De vorm toendertijd is later ontstaan en komt meer overeen met de uitspraak van het woord. Misschien is ook het bestaan van indertijd, dat ‘een poos geleden, vroeger’ betekent, van invloed geweest op het ontstaan van toendertijd. Al zo’n 150 jaar komt toendertijd in kranten voor. (Bron: onzetaal.nl)
 10. Sowieso, zo wie zo of sowiezo? Van dit woord zie je veel varianten voorbijkomen. Toch schrijf je het met twee keer een s en zonder spaties, sowieso dus.

  Op internet kom je onder andere tegen: ‘so wie so’, ‘zowiezo’, ‘zo-wie-zo’, ‘sowiezo’, ‘zowieso’, ‘sowiso’, ‘zowizo’, ‘soïso’, ‘zoïzo’, ‘soieso’, ‘zoiezo’, ‘zo en zo’, ‘zo bij zo’, ‘sobieso’, ‘soberso’ en ‘zobiezo’. Toch is alleen de schrijfwijze sowieso correct. (Bron: onzetaal.nl)


Specialisatie Redigeren: iets voor jou?

Erger jij je aan spelfouten en lijkt het je het leuk om teksten te beoordelen, redigeren en verbeteren? Dan is de specialisatie Redigeren echt iets voor jou!

Specialisatie Redigeren


Deel deze blog: